اقامتگاه/هتل در ایران

نام فارسی نام اصلی مکان وب‌سایت
اقامتگاه میراث تهران Tehran Heritage Hostel تهران پیوند
اقامتگاه سنتی طاها Taha Traditional Hostel شیراز پیوند
اقامتگاه HI Tehran Taha Traditional Hostel تهران پیوند