رزرو کردن

برای رزرو می توانید به شماره ی های زیر تماس بگیرید: 

۰۹۱۰۸۶۸۲۹۶۱
۰۳۱۴۶۴۸۲۳۸۵ 

یا در صورت عدم پاسخ، می توانید با این شماره های زیر تماس بگیرید: 

۰۹۱۳۶۹۳۸۶۴۰ 
۰۹۱۳۱۱۹۹۴۹۱ 

و یا به پست الکترونیک زیر پیغام بفرستید: 

varzanehtourism@gmail.com 

سپاس از شما