اتاق‌ها

 

برای مسافران ایرانی، برای گروه های بزرگ، اتاق‌های زیر در اقامتگاه سنتی نگار با شرایط زیر ارائه می‌شود:

  • اتاق یک‌نفره با سرویس بهداشتی خصوصی شامل صبحانه و اینترنت، ۶۰ هزار تومان
  • اتاق دونفره با سرویس بهداشتی خصوصی شامل صبحانه و اینترنت، ۱۲۰ هزار تومان
  • اتاق سه‌نفره با سرویس بهداشتی خصوصی شامل صبحانه و اینترنت، ۱۸۰ هزار تومان
  • اتاق چهار‌نفره با سرویس بهداشتی خصوصی شامل صبحانه و اینترنت، ۲۴۰ هزار تومان
  • اتاق پنج‌نفره با سرویس بهداشتی خصوصی شامل صبحانه و اینترنت، ۳۰۰ هزار تومان

صبحانه ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰ صبح سرو می‌شود.