بومگردی خانۀ نگار تورهای زیر را به‌طور اختصاصی طراحی کرده است و کپی‌برداری و اجرای آن از سوی دیگر همکاران پیگرد قانونی دارد. سپاس از اینکه به حق ما احترام می‌گذارید

Read the details of the tours in several languages:

 1. برای اطلاعات بیشتر دربارۀ تورها اینجا را کلیک کنید
 2.  For Details of the tours in English Language Click here
 3. 普通话旅游团详情 点击此处 (Chinese Version)
 4.  Pour plus de détails sur les excursions en langue Française  Cliquez Ici (French Version)
 5.  Para detalles de los tours en idioma Español, haga clic aquí (Spanish Version).
 6. Para mais informação sobre as tours em Português, clique aqui (Portuguese Version). 
 7.  Per più informazione  su le tour in Italiano, clicca qui (Italian Version). 
 8. Für Details über die Touren auf Deutsch klicken Sie hier (German version)
 9. Türkçe Turların Detayları İçin Buraya tıklayın (Turkish Version)
 10. Szczegóły wycieczek w języku polskim Kliknij tutaj (Polish Version)
 11. Drapeau de la Russie — Wikipédia  Для получения подробной информации о турах на русском языке Нажмите здесь (русская версия)
en_USEN
fa_IRPERSIAN en_USEN